1. 
SKAI TV  
   news  talk  sports  culture  entertainment  
  2. 
EXTRA 3  
   shopping  entertainment  
  3. 
ANT1  
   news  entertainment  
  4. 
Kontra Channel  
   shopping  entertainment  
  5. 
Astra TV  
   volos  news  entertainment  
  6. 
Blue Sky TV  
   news  talk  athens  
  7. 
Lyxnos TV
   religion  orthodox  patras  talk  
  8. 
4E TV  
   religion  talk  
  9. 
TV100  
   news  talk  film  culture  thessaloniki  
  10. 
Crete TV  
   crete  news  film  sports  
  11. 
Voice of God
   christian  education  
  12. 
Mesogeios TV
   kalamata  news  sports  entertainment  
  13. 
Star TV Dramas
   film  drama  entertainment  
  14. 
Kontilies TV  
   music  entertainment  crete  
  15. 
Greek Voice TV  
   greek  news  talk  
  16. 
Hellenic TV  
   greek  news  information  culture  
  17. 
ThrakiNet TV
   talk  alexandroupoli  
  18. 
Samiaki TV  
   news  film  entertainment  
  19. 
Delta TV
   news  information  culture  
  20. 
Nea TV  
   chania  news  film  entertainment  crete  
  21. 
Achaia News  
   news  talk  entertainment  achaea  
  22. 
Axeloos TV  
   athens  news  sports  culture  
  23. 
SBC TV  
   business  news  talk  information  
  24. 
Nikaia Church  
   christian  talk  
  25. 
Ellada TV  
   sparti  news  culture  laconia  
  26. 
Channel 9  
   finance  news  talk  business  
  27. 
Archipelagos TV
   news  talk  lesbos  
  28. 
Word of God - EN
   religion  christian  english  
  29. 
FOS TV  
   christian  religion  patras  
  30. 
Sport TV gr  
   sports  news  talk  
  31. 
Word of God - IT
   religion  christian  italian  
  32. 
Word of God  
   religion  christian